ພາລະບົດບາດ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສາລະວັນ

ສ້າງຂື້ນເມື່ອ ວັນສຸກ, 18 ມີຖຸນາ 2021 03:39
ຂຽນໂດຍ ຄອຂ ສາລະວັນ

ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສາລະວັນ ເລກທິ 657/ຈຂ,ສວ, ລົງວັນທີ 5/4/2021